Utdelningar

Hos stiftelsen kan
• stipendier och anslag sökas för undervisning och utbildning som främjar nötkreaturskötseln och lantbruket i dess helhet, särskilt inom Skaraborg,
• samt anslag för forskning inom för lantbruket av intresse varande områden
i samtliga fall där medel i erforderlig utsträckning ej kan fås från annat håll.

Ansökningar behandlas en gång per år av styrelsen i november och senaste ansökningsdatum är 1 november.


Ansökningsblankett (bilaga pdf)

Ansökningsblankett (bilaga word)

Beviljade medel för utbildning och forskning (bilaga)

Utdelat stipendium (bilaga)